25 Camera cho Nhà Xưởng Woosung tại KCN Vân Trung - Bắc Giang